FUNDACJA 910113


ROK ZAŁOŻENIA 2020


FUNDACJA 910113 to młoda organizacja założona w 2020 roku przez artystę, tancerza i choreografa Wojciecha Grudzińskiego. Działalność organizacji koncentruje się na rozwoju kultury, zwłaszcza na promocji sztuki tańca i choreografii zarówno w Polsce, jak i za granicą. Fundacja stawia nacisk na kreowanie otwartego i różnorodnego środowiska, sprzyjającego współpracy między różnymi nurtami sztuki. Działalność i powołanie FUNDACJI 910113 wynikają z chęci pogłębienia działań artystycznych na polu zawodowym Wojciecha Grudzińskiego. Specjalnym obszarem zainteresowań FUNDACJI 910113 są projekty, które łączą działania artystyczne i prospołeczne. W zarządzie fundacji oprócz założyciela znajdują się również Joanna Ostrowska i Bartosz Grędysa. Nazwa organizacji nawiązuje do daty urodzenia założyciela i symbolicznie odnosi się do estetyki czasu politycznej i społecznej transformacji, która często przewija się w twórczości artysty.picture: Annie van Noortwijk